Informatie voor de nieuwsbrief?!?

Heb je nieuws?

informatie voor de nieuwsbrief?

een leuke bijeenkomst op de agenda staan?

een leuke bijeenkomst bijgewoond en er een klein verslagje van geschreven met wellicht een foto?

Mail ons: communicatie.stoma@venvn.nl Dan kunnen we samen de nieuwsbrief vullen.