Text/HTML


Casuistiek

Het stoma zag er afschrikwekkend uit waardoor veel zorgverleners zich afvroegen "komt dit ooit goed"een casus van M. den Hertog

Casus- necrotisch colostoma_1_2018 (1).pdf