Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderdata 2018


Kwartaal 4:
8 oktober, 12 november, 10 december

Vergaderdata 2019:

Wat doen wij

Mededeling van het bestuur V&VN stomaverpleegkundigen

Afgelopen voorjaar hebben we als bestuur onze beleidsdoelstellingen bij moeten stellen, vanwege te weinig menskracht in zowel bestuur als in commissies

Hierover hebben jullie meer kunnen lezen in de extra nieuwsbrief van april 2018

We richten ons nu op onderstaande beroepsinhoudelijk gerichte speerpunten:

1- Het functioneringsgericht voorschrijven zoals beschreven in de stomamodule

2- Educatie stomaverpleegkundigen: verdiepen en verbreden van de kennis van de stomaverpleegkundigen

3- Het verzamelen van data ter onderbouwing van ons professioneel handelen

Via de Stomavereniging hebben wij het verzoek gekregen om mee te werken aan een generieke stomamodule.

Dit is niet hetzelfde als de stomamodule zoals beschreven in het eerste speerpunt.

De generieke stomamodule omvat alles vanaf het moment dat iemand een stoma krijgt tot het leven met een stoma.

Het ontbreekt ons simpelweg aan voldoende mensen om dit op te pakken, we moeten helaas keuzes maken  en dit onze speerpunten en daarom zullen we en kunnen we daar niet in deelnemen. 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur V&VN stomaverpleegkundigen