Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderdata 2018

Dinsdag 6 februari

2 & 3 maart Heidagen, zaterdag met verpleegkundige consensusgroep (Putten)

Dinsdag 10 april

Dinsdag 22 mei