Formulieren

Nieuws

Begin 2017 krijgt de Landelijke Commissie Kinderstomaverpleegkundigen een eigen
pagina op de vernieuwde website van de ‘Stomavereniging’. Op deze pagina zijn
onder andere onze contactgegevens te zien, adviezen voor ouders, links naar websites,
etc.

https://www.stomavereniging.nl/leven-met-een-stoma/kinderen-met-een-stoma/

Projecten

Aandachtspunten voor 2017 zijn:

-       richtlijnen/adviezen
-       functiegericht voorschrijven
-       casuïstiek
-       vergoedingen/verzekeraars
-       scholing op maat

Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen 2017

16 maart
12 oktober