Nieuws

Sinds 2017 heeftLandelijke Commissie Kinderstomaverpleegkundigen een eigen
pagina op de vernieuwde website van de ‘Stomavereniging’. Op deze pagina zijn
onder andere onze contactgegevens te zien, adviezen voor ouders, links naar websites,
etc.https://www.stomavereniging.nl/leven-met-een-stoma/kinderen-met-een-stoma/

Projecten

In 2018 staan de volgende punten op onze agenda:

  • Het blijven ontwikkelen en herzien van richtlijnen/adviezen
  • Vergoedingen, verzekeraars, functionerings gericht voorschrijven
  • Casuïstiek
  • Scholing op maat
  • Het opzetten van een Europees netwerk voor kinderstomaverpleegkundigen

Vergaderingen en bijeenkomsten

We komen 2x per jaar bij elkaar, verder hebben we intensief contact via de mail.

Vergaderingen 2018

15 maart

11 oktober