Nieuws

Nieuws:

De wereldwijde richtlijn voor kinderstomazorg, “Global pediatric guide to best practice within ostomy care”, is klaar en gelanceerd in maart 2019! Namens Nederland heeft Edith Ekkerman zitting gehad in de wereldwijde adviesraad voor het ontwikkelen van deze richtlijn.

De richtlijn is te vinden op deze pagina: GPSCBPG_Paediatric_stoma_care_guidelines_A4.pdf

 

De Landelijke Commissie Kinderstomaverpleegkundigen heeft naast deze pagina op de website van de V&VN ook een pagina op de website van de Stomavereniging. Hier staan onze contactgegevens, adviezen voor ouders en links naar websites.

https://www.stomavereniging.nl/leven-met-een-stoma/kinderen-met-een-stoma/

 

 


 

Adviezen en tips

 Adviezen en tips

De onderstaande adviezen en tips hebben betrekking op de verzorging van kinderen 0 – 18 jaar.

De adviezen dienen als basis en kunnen per ziekenhuis aan de daar geldende/gehanteerde regels aangepast worden.

Het gebruik van deze adviezen geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en na indicatie door een medicus!

 

 • Antegraad darmspoelen Chait en Malone
 • Beslisboom obstipatie en fecale incontinentie
 • Continent urinestoma
 • Gastrostoma
 • Oprekken anus
 • Reinfusie feces
 • Verzorgen rode billen

Oprekken anus versie 2018.pdf

Continent urinestoma versie 2018.pdf

Gastrostoma versie 2018.pdf

Verzorgen rode billen versie 2018.pdf

Beslisboom obstipatie en fecale incontinentie versie 2018.pdf

Reinfusie feces versie 2018.pdf

Antegraad darmspoelen Chait en Malone versie 2018.pdf

https://www.stomavereniging.nl/leven-met-een-stoma/kinderen-met-een-stoma/


 

In 2018 staan de volgende punten op onze agenda:

 • Het blijven ontwikkelen en herzien adviezen
 • Vergoedingen, verzekeraars, functionerings gericht voorschrijven
 • Casuïstiek
 • Scholing op maat
 • Het opzetten van een Europees netwerk voor kinderstomaverpleegkundigen

Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen en agendapunten

De Commissie Kinderen komt 2x per jaar bij elkaar op locatie, verder is er intensief contact via de mail.

Agendapunten:

 • Blijven ontwikkelen en herzien van adviezen
 • Vergoedingen, verzekeraars, functioneringsgericht voorschrijven
 • Casuistiek
 • Scholing op maat
 • Opzetten van een Europees netwerk voor kinderstomaverpleegkundigen