Beroepsdeelprofiel Verpleegkundigen Stomazorg

Binnen lidorganisaties van verpleegkundigen bestaat grote behoefte hun beroepsuitoefening te beschrijven en te verantwoorden door middel van beroepsdeelprofielen. De uniformiteit daarin laat elke differentiatie of specialisatie tot haar recht komen. En alle beroepsdeelprofielen samen dragen bij aan samenhang en transparantie van de verpleegkundige beroepsstructuur.
​​
Dit beroepsdeelprofiel geldt voor allen die de stomazorg uitoefenen.

Beleidsplan 2020

Via onderstaande link vind je ons beleidsplan voor de komende jaren:

Ons beleidsplan