Commissie Wet en Status

Voorzitter

Karin van Gog

Leden

Ivonne Botman

Martine Hoedjes

Dianne Hoekman

Marian de Koning

Marleen Richards

Marja Vink

Projecten

Opzet meldplicht datalekken - mailing VenVN.docx

 


MELDPLICHT
DATALEKKEN EN ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN ALS ZORGPROFESSIONAL

 

Datalekken,
mogelijk heeft u deze term al vaak gehoord afgelopen tijd. Tijdens het laatste
VenVN symposium, maar ook radiocommercials wijzen ons op de Wet meldplicht
datalekken die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet introduceert
een meldplicht voor datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze
mailing helpt u, als zorgprofessionals de juiste informatie op de juiste websites
te vinden. Daarbij geven we hieronder samenvattend weer welke zaken hierin voor
zorgprofessionals belangrijk is.

 

Formulieren