UMCG Wenckebach Instituut

Stomaverpleegkunde is een vak apart. Je verzorgt de voorlichting aan de patiënt en zijn familie, je bepaalt de plek waar de stoma komt en leert de patiënt en diens mantelzorgers hoe zij de stoma moeten verzorgen en je begeleidt hen bij het leren leven met een stoma. Bovendien ben je vraagbaak voor je collega’s op andere afdelingen.

Doelgroep
Je bent als verpleegkundige geregistreerd het BIG-register en werkzaam op het gebied van de stomazorg. Intramuraal, extramuraal, transmuraal of in het bedrijfsleven.

Doel
De opleiding leidt je op tot stomaverpleegkundige. Na afloop van de opleiding:
ben je gekwalificeerd voor het beroepsprofiel van de Vereniging Verpleegkundigen Stomazorg Nederland. kun je als stomaverpleegkundige aan de slag in alle werkvelden.

Duur
De opleiding duurt 10 maanden en telt 16 lesdagen

Kijk voor meer informatie op www.wenckebachinstituut.nl